Nguyệt san của các linh mục Dòng Tên tại Roma

kêu gọi người công giáo

hãy cầu nguyện cho nhà cầm quyền

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nguyệt san của các linh mục Dòng Tên tại Roma kêu gọi người công giáo hãy cầu nguyện cho nhà cầm quyền.

Roma [CNS 1/08/2003] - Nguyệt san "La Civilta Cattolica" [Văn minh Công giáo] của các linh mục dòng tên tại Roma kêu gọi các tín hữu công giáo hãy cầu nguyện cho nhà cầm quyền.

Chỉ vài ngày sau khi Tòa Thánh công bố văn kiện kêu gọi các chính trị gia công giáo chống lại việc hợp thức hóa hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái, nguyệt san "Văn minh Công giáo" cũng cho đăng một bài viết kêu gọi các tín hữu công giáo hãy cầu nguyện cho nhà cầm quyền.

Trong số ra đầu tháng Tám năm 2003, nguyệt san của các linh mục dòng tên  viết rằng những người công giáo thực hành đạo thường xuyên cầu nguyện cho gia đình, bè bạn, người bệnh, Giáo hội và hòa bình thế giới, nhưng ít có ai cầu nguyện cho những người đang cai trị mình. Theo tờ báo, sở dĩ người tín hữu công giáo có thái độ dè dặt ấy đối với nhà cầm quyền, bởi vì họ cho rằng sinh hoạt chính trị là một cái gì hoàn toàn phàm tục.

Nguyệt san của các linh mục dòng tên kêu gọi người công giáo hãy cầu nguyện cho nhà cầm quyền, bởi vì đây là một truyền thống vốn đã có từ thời Cựu Ước.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page