Quan hệ giữa sự lành bệnh

và đời sống thiêng liêng

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quan hệ giữa sự lành bệnh và đời sống thiêng liêng.

Washington [CNS 1/08/2003] - Chính phủ liên bang Hoa kỳ ban hành nhiều luật lệ để bảo đảm đời sống riêng tư cho các bệnh nhân trong các bệnh viện, do đó nhiều giáo sĩ gặp khó khăn khi muốn mang lại niềm an ủi thiêng liêng cho các bệnh nhân hay những người đang hấp hối. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người nhận ra mối giây liên kết giữa đời sống thiêng liêng và việc lành bệnh.

Trang chủ của Tạp Chí Time, trong một số ra gần đây, đã cho đăng tãi kết quả của một cuộc nghiên cứu cho thấy rằng niềm tin tôn giáo có thể giúp chữa lành nhiều chứng bệnh, từ ung thư đến đau tim.

Nhưng những qui định của chính phủ vừa có hiệu luật từ mùa xuân vừa qua đã khiến cho nhiều giáo sĩ không được dễ dàng tiếp xúc với các bệnh nhân để giúp đỡ về mặt thiêng liêng.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page