Tờ báo độc lập tại Cuba

kỷ niệm 9 năm xuất bản

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tờ báo độc lập tại Cuba kỷ niệm 9 năm xuất bản.

Pinar del Rio, Cuba [Zenit 1/08/2003] - Tập San "Vitral", nghĩa là "Cửa Kính", một trong những tờ báo độc lập ít oi tại Cuba, kỷ niệm 9 năm thành lập, mặc dù chủ bút của tờ báo bị chính phủ trừng phạt.

Tập san tập trung vào các vấn đề văn hóa xã hội này đã được Trung Tâm "huấn luyện công dân giáo dục và tôn giáo" của giáo phận Pinar del Rio thành lập ngày 3/06/1994, để đào tạo những công dân tự do và có trách nhiệm có thể giam gia vào việc xây dựng một xã hội công bình và dân chủ hơn.

Chủ bút của tập san là ông Dagoberto Valdez Hernandez, thành viên của Hội đồng Tòa Thánh công lý và Hòa Bình. Là một kỷ sư nông nghiệp, ông Hernandez đã bị chính phủ trừng phạt bằng cách đày đi nông trường trong 7 năm trời. Nhưng tờ báo vẫn tiếp tục họat động nhờ sự cộng tác của nhiều người và nhứt là nhờ sự ủng hộ của dân chúng trong cả nước.

Cả Trung Tâm lẫn Tờ Báo đều đặt nền tảng trên Giáo huấn xã hội của Giáo hội.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page