Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa kỳ

kêu gọi dân chúng Mỹ đón nhận

giáo huấn của Giáo hội

liên quan đến vấn đề đồng tính luyến ái

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức giám mục chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa kỳ kêu gọi dân chúng Mỹ đón nhận giáo huấn của Giáo hội liên quan đến vấn đề đồng tính luyến ái.

Washington [Zenit 1/08/2003] - Ðức cha Wilton Gregory, chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ kêu gọi những người công giáo cũng như các tín hữu kitô thuộc các Giáo hội khác hãy đón nhận giáo huấn của Giáo hội liên quan đến vấn đề đồng tính luyến ái.

Nhận định về tài liệu vừa được Bộ Giáo lý đức tin công bố liên quan đến vấn đề của việc hợp thức hóa hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái, đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Hoa kỳ nói rằng những nhận định của Tòa Thánh nhằm mục đích tái khẳng định tính chất độc nhứt vô nhị và chỗ đứng cũng như vai trò của hôn nhân trong xã hội.

Theo đức cha Gregory, đặt hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái lên ngang hàng với hôn phối giữa một người nam và một người nữ "hạ giảm ý nghĩa độc nhứt vô nhị của hôn phối. Vai trò của luật pháp cũng suy yếu khi người ta buộc luật pháp đừng nhìn nhận hôn nhân và gia đình như là nền móng tự nhiên của xã hội và văn hóa."

Ðức Cha Gregory kêu gọi các tín hữu công giáo đừng cộng tác vào việc thi hành hay áp dụng "luật pháp nào nhìn nhận tính cách pháp lý của hôn phối giữa những người đồng tính luyến ái. Nhứt là các chính trị gia công giáo, họ phải mạnh mẽ chống lại những luật như thế."

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page