Giáo Hội nhìn nhận phép lạ

do sự can thiệp của nữ tu Laura

truyền giáo cho người thổ dân

vào thế kỷ thứ 19

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo Hội nhìn nhận phép lạ do sự can thiệp của nữ tu Laura Montoya y Upegui, truyền giáo cho người thổ dân vào thế kỷ thứ 19.

Vatican [Zenit 1/08/2003] - Giáo hội nhìn nhận phép lạ do sự can thiệp của một nữ tu truyền giáo cho người thổ dân tại Châu Mỹ Latinh.

Nữ tu này là Mẹ Laura Montoya y Upegui, sinh ngày 26/05/1874 tại Jerico, Colombia. Phép lạ xảy ra năm 1994: một người phụ nữ 84 tuổi mắc bệnh ung thư tử cung đã được chữa lành, nhờ lời bầu cử của nữ tu Laura.

Nữ tu Laura đã có công trong việc truyền giáo và dạy giáo lý cho người thổ dân trong các khu rừng già Uraba và Sarare. Ðể đẩy mạnh công cuộc truyền giáo cho người thổ dân, Mẹ Laura đã sáng lập Dòng thừa sai Ðức Mẹ Vô Nhiễm và thánh Catarina Siena. Hiện nay Dòng đã có mặt tại nhiều nước Châu Mỹ Latinh.

Là một người luôn bênh vực quyền của người thổ dân, Mẹ Laura đã qua đời tại thủ đô Medellin năm 1949. Mẹ được người dân Colombia xem như một biểu tượng trong lịch sử tôn giáo của đất nước. Các nhân đức anh hùng của Mẹ đã được nhìn nhận năm 1991.

Trong sắc lệnh nhìn nhận phép lạ do sự bầu cử của Mẹ Laura hôm 7/07/2003, đức hồng y Saraiva Martins, tổng trưởng bộ Phong Thánh, đã đề cao gương truyền giáo của Mẹ.

 

(Chu Văn)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page