Chứng Tá của Ðức Cố Hồng Y

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia Philippines

 

Chứng Tá của Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Tin Roma (23/12/2002) - Ðức Cồ Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã qua đời ngày 16 tháng 9 năm 2002. Vì thế, nhân dịp kỷ niệm giáp 100 ngày Ðức Cố Hồng Y qua đời,  Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, tân chủ tịch, và Ðức Cha Giampaolo Crepaldi, Tổng Thư Ký, Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, đã công bố một sứ điệp ngắn, nhắc lại chứng tá của Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Sứ điệp  nhắc đến đặc điểm thứ nhất của Ðức Cố HY là "con người của hoà bình", với những lời như sau:

"Một trong những đặc điểm của Ðức cố HY    ngài là con nguời của Hoà Bình; ngài đáp lại mọi bạo lực chống lại ngài bằng tình yêu thuơng. Những kẻ làm chứng chính yếu cho điều nầy là chính những kẻ bắt giữ ngài,  lại trở thành những người bạn của ngài,  trong 13 năm bị giữ  và bị biệt giam trong các nhà tù tại Việt Nam."

"Ðược liên tục mời nói chuyện truớc nhiều cử tọa khác nhau, giám mục, linh mục, tu sĩ, dân lao động, các nhà kinh doanh, các vị lãnh đạo chính trị, Ðức Cố HY luôn cảm thấy tự nhiên thoải mái, và làm cho kẻ khác cũng cảm thấy tự nhiên thoải mái, trong những dịp nghe ngài."...

Ðức Tổng Giám Mục Renato Martino, vị kế nhiệm Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận trong chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, còn nhắc đến một trong các nhân đức nổi bật  của ngài là nhân đức hy vọng. Sứ Ðiệp viết  tiếp như sau:

"Ðiều làm cho Ðức Cố Hồng Y  nổi bật là nhân đức hy vọng, một niềm hy vọng không đánh mất sự tin tuởng vào con nguời, và là niềm hy vọng đã được Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố khi nói: "Ðừng sợ! Tương lai được rộng mở. Thiên Chúa cùng đồng hành với chúng ta". Những con đường đời chúng ta có thể được xác định, được gợi hứng, bởi  tựa đề của một trong số những tập sách của Ðức Cố Hồng Y, như là "những con đường của Hy Vọng".


Back to Home Page