Lời vĩnh biệt Ðức Hồng Y

Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

của Cha đại diện cộng đoàn La-Vang

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Lời vĩnh biệt của Cha đại diện cộng đoàn La-Vang:

 

Cha đã lặp lại lời của Ðức thánh Cha Gioan-Phao lô II  với chúng con:

"Thành công lớn nhất của một cuộc đời là nên thánh".

Và khi cha vừa từ giã cõi trần, người cùng sống bên cạnh Cha, vị Giám Mục Tổng-thư-ký Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý Hòa Bình đã thốt lên: "một vị thánh đã từ biệt chúng ta"

Vinh danh cho bàn tay kiến tạo hòa bình

Vinh danh bước chân rao truyền tình thương của Thiên Chúa

Vinh danh miệng lưỡi vui cười rao truyền niềm hy vọng

Vinh danh tâm hồn vô chấp tỏa chiếu lòng khoan dung tha thứ...

 

Tiến trình thành lập và phát triển

Cộng Ðoàn Ðức Mẹ La-Vang

 

I- Thành lập

Ngày 15 và 22 tháng 08 năm 1998 tại Vương Cung Thánh Ðường Ðền Thánh Quốc Gia Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Washington D.C, Hoa-Kỳ, Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý Hòa Bình đã tuyên bố thành lập một Cộng Ðoàn lấy tên  Community "Mater Unitatis" (Cộng đoàn Ðức Mẹ Hiệp Nhất) trong dịp lễ kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La-Vang. Ngày 20 tháng 08 năm 1998 Hồng Y James Hickey, TGM Hoa Thịnh Ðốn, và ngày 24 tháng 08 năm 1998 Hồng Y Bernard Law, TGM Boston đã ghi nhận và hỗ trợ việc thành lập CộngÐoàn... (Xem toàn bản văn sáng lập trong)

II- Phổ biến tại Âu Châu

Ngày 09 tháng 07 năm 1998, trước khi đi Washington D.C. để mừng lễ 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La-Vang và thành lập Cộng Ðoàn Mater Unitatis, Ðức TGM PX Nguyễn Văn Thuận đã thông báo ý định đến Strasbourg, Pháp  để gặp gỡ các bạn trẻ người gốc Việt sống tại Âu Châu.

Ngày 12 và 13 tháng 09  năm 1998

Cuôc gặp gỡ phổ biến CÐLaVang tại Strasbourg và Colmar, Pháp:

Mừng lễ 200 năm Ðức Mẹ hiện ra  tại La-Vang và thăm cộng đồng công giáo VN tại Alsace, Pháp

Giới thiệu Community Mater Unitatis (được quyết định lấy tên tiếng Việt trong cuộc thăm viếng nầy là Cộng Ðoàn La-Vang) cho cộng đồng người Việt qua các bạn trẻ.

Kỷ niệm 70 năm ngày Ðức TGM Thuận chịu phép rữa. Vị linh mục rữa tội cho Ngài là một linh mục truyền giáo gốc người Alsace.

Giới thiệụ với cộng đồng Việtnam chuỗi FIAT

Ðây là lần đầu tiên ở Âu Châu, Ðức TGM PX Nguyễn Văn Thuận công khai phổ biến biến bản văn thành lập Cộng Ðoàn La-Vang (Community Mater Unitatis) tại Âu Châu. Bản văn được TS Nguyễn Bá Tùng dịch ra Việt ngữ  được phổ biến chung với Kinh cầu nguyện cùng Ðức Mẹ La-Vang (như ông bà ta ngày xưa).

Những anh chị tham dự lần gặp gỡ nầy cũng là những viên gạch đầu tiên vận động các cộng đoàn Ðức Mẹ La-Vang tại các nước Âu Châu sau nầy.

Các bài chia sẻ của TGM Thuận sẽ được Ban Vận Ðộng CÐLV tại Âu Châu chép lại và phát hành thành sách NIỀM VUI SỐNG ÐẠO theo sự chỉ dẩn của tác giả.

Ngày 18 và 19 tháng 09 năm 1998

Một tuần lễ sau, từ Roma, TGM Thuận lại đến Strasbourg để tham dự buổi gắn huy chương: Quốc Hội Âu Châu trao tặng vị sáng lập FOCOLARE, Chiara Lubich, tại trụ sở QHÂC. Nhân dịp nầy Ngài trình bày sứ điệp Ðức Mẹ La-Vang trong thánh lễ ngày 19 tháng 09 năm 1998 tại trụ sở Dòng Mến Thánh Giá Huế tại Strasbourg.

Từ tháng 09 năm 1998 đến đầu năm 1999

Ban vận động CÐLV tại Strasbourg tiến hành phổ biến các tài liệu liên quan dưới sự chỉ dẫn của TGM PX Nguyễn Văn Thuận và với sự gúp đỡ kỷ thuật của Dòng Xitô VN tại Thụy Sĩ. Nhà xb Ðịnh Hướng.

In và tái xb cuốn Năm Chiếc Bánh Và Hai Con Cá

Xuất bản và phát hành lần đầu các cuốn: Niềm Vui Sống Ðạo, Sứ Ðiệp Ðức Mẹ La-Vang.

Phát hành hai cuộn băng audio-cassettes: Tôi Chọn Chúa và Thập Ðại Thành Công

Ngày 01 tháng 11 năm 1998

Một đại diện các bạn trẻ trong Ban Vận Ðộng CÐLV gửi thư đến các linh mục, các anh chị đã tham dự Ngày Gặp Gỡ tháng 09/98 tại Strasbourg để đề nghị một Ngày Gặp Gỡ thứ hai với Ðức TGM N. V. Thuận nhằm tiến hành việc xây dựng CÐLV. Sau khi liên lạc với TGM Thuận, kèm theo bức thư gửi đi, có một bản đề nghị phương thức tổ chức và sinh hoạt sơ khởi của CÐLV.

Ngày 10 và 11 tháng 04 năm  1999

Ngày Họp mặt đầu tiên vận động CÐDMLV tại Âu Châu tổ chức tại Ðại Chủng Viện Nancy (Maison de l'Asnée, Villers-les-Nancy), trong các ngày10 và 11 tháng 04 năm  1999

Phút chót, vì công tác tòa thánh ở xa, Ðức TGM Thuận không tham dự được, nhưng gửi thư và sứ điệp căn bản xây dựng và tổ chức CÐLV

Cuộc gặp gỡ qui tụ linh mục và giáo dân gồm 35 người đến từ các nước: Anh, Bỉ, Ðức, Hòa Lan, Luxembourg, Na-Uy, Pháp, Thụy-Ðiển, Thụy-Sĩ

Tháng 06 năm 1999

Ấn loát và phổ biến  cuốn Thủ Bản CÐLV

Ngày 08  tháng 08  năm 1999

Nhân dịp đi thăm Cộng đồng CGVN tại Hòa lan, Ðức TGM PX N.V. Thuận đã nhờ Ban Vận Ðộng CÐLV kêu gọi một số linh mục giáo dân VN tại đây nghe Ngài trình bày về sứ điệp ÐMLV.

Linh mục J. Trần Ðức Hưng ở Bussum HL sau đó đã biên thư xin Ðức Hồng Y Adrianus Simonis của Tổng Giáo Phận Ultrecht, Ðức GM Frans Wiertz giáo phận Roermond HL, Ðức GM J. Punt giáo phận Haaarlem  cho phép sinh hạt tại địa phương. Các vị đã ghi nhận và gửi lời chúc lành và khích lệ.

Ngày 23 đến 26 tháng 08  năm 1999

Nhân dịp ngày phong chức tân linh mục Lê Hồng Phúc, Ðức TGM PX N.V. Thuận đã trình bày về CÐLV với linh mục tuyên úy Oslo, Na-Uy. Và Ngài cũng đã gặp gỡ Anh Nguyễn Văn Bé và Cô Nguyễn Vân Long (Ban vận động CÐLV tại Na-Uy) để hướng dẫn phương cách xây dựng và phát triển CÐLV tại nước nầy. Ban Vận Ðộng đã nhân dịp phổ biến rộng rãi các tài liệu CÐLV với cộng đồng CGVN tại đây.

Ngày 15 tháng 10 năm 2000

Cuộc họp chính thức của CÐLV tại Hòa Lan họp cuộc họp chính thức đầu tiên tại nhà thờ St Jozef, Bussum. Ban điều hành được thành lập trong cuộc gặp gỡ nầy trong tinh thần cộng đoàn huynh đệ giáo sĩ -giáo dân.

Vào tháng 12 năm 2000, Bản Tin CÐ ÐMLV/Hòa Lan ra đời, và còn tiếp tục sau đó.

Ngày 21 tháng 02 năm 2001

Nhân mừng lễ Ðức TGM PX Nguyễn Văn Thuận được tòa thánh phong tước Hồng Y,  các thành viên CÐLV đã góp công sức và tiền của để in lại cuốn sách  Ðức Thánh cha Gioan XXIII, sách đầu tay của vị sáng lập CÐLV. Một số anh em thành viên cộng đoàn tại các quốc gia đã đại diện đến mừng lễ nầy tại Vatican.

III- Chuẩn bị ngày ra mắt CÐLV Hòa Lan và là ngày gặp gỡ các Ban Vận Ðộng CÐLV ở Âu Châu:

Ðại diện Ban Ðiều Hành CÐLV tại Hòa lan, Lm Trần Ðức Hưng đã mời Ðức Hồng Y PX N.V.Thuận đến tham dự ngày ra mắt CÐLV và cũng là ngày gặp gỡ của tất cả các đoàn viên CÐLV ở Âu Châu, dự trù vào ngày chủ nhật ngày 08 đến 10 tháng 06 năm 2001 tại Trung Tâm Conferentie Oord, Helvort  HL. Vào gần ngày tổ chức, Ðức Hồng Y Thuận phải vào bịnh viện, nên cuộc họp đình hoãn.

Từ ngày 23 - 26 tháng 10 năm 2001

Cộng Ðoàn La-Vang tại Ðan-Mạch qui tụ trên 30 thành viên học tập về Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân trong ba ngày dưới sự hướng dẫn và linh hướng của linh mục JM Bùi Phạm Tráng (đến từ Bỉ).

Trong thời gian Ðức Hồng Y sáng lập CÐLV ở vào giai đoạn cuối của đời ngài từ tháng 07 năm 2002 tại Roma, nhiều anh chị thành viên CÐLV khắp nơi trên thế giới đã về tham Ngài và lắng nghe những lời trăn trối về CÐLV.

Ngày 16 tháng 09 năm 2002, vị sáng lập CÐLV vĩnh viễn về bên Chúa.

Ðại diện các thành viên CÐLV Âu Châu đến dự đám tang có: Anh Chị Trương Xuân Sao, Anh Phan Ðức Thông (Ðức), Anh Trần Viết Khoái, anh chị Nguyễn Mạnh Khoa và Trịnh Thùy Mai (Ðan Mạch và Thụy Ðiển).

IV- Những cơ quan hỗ trợ và hội đoàn địa phương thân hữu với CÐLV

Song song với nỡ lực xây dựng CÐLV, vị sáng lập Cộng đoàn đã giới thiệu và thúc đẩy Ban vận động liên lạc thường xuyên với:

Hội FIAT (Tiếp nối Phong Trào Ðạo Binh Ðức Mẹ qua các ông Frank Duff, Cô Veronica O'Brien, Hồng Y Suenens, Vua Baudouin nước Bỉ). Với sự liên lạc của vị sáng lập, CÐLV đã dịch qua Việt ngữ các tài liệu đào tạo kitô giáo của hội nầy và nhất là phổ biến chuỗi FIAT.

-  Âm hưởng một cuộc đời  (Vua Baudouin nước Bỉ)         HY Suenens

-  Kitô hữu trước thềm thời đại mới                                    HY Suenens

- Chuỗi FIAT                                                                         HY Suenens

Hội Ðồng GH Công Lý Hòa Bình mà vị sáng lập CÐLV đang giử chức chủ tịch

Khích lệ dịch và ấn loát các tài liệu về học thuyết xã hội Công Giáo:

- Nhân quyền và Giáo Hội,   Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, xb 1999 do Ðịnh Hướng Tùng Thư.

- Một cái nhìn mới về học thuyết xã hội công giáo, Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, xb 1999 và 2000 do Ðịnh Hướng Tùng Thư.

Fraternité EUCHARISTEIN do anh Nicolas Buttet sáng lập tại Thụy Sĩ

- Nổi lửa lên ( Brule au soleil de Dieu)    Nicolas Buttet,    Ðịnh Hướng Tùng Thư xb năm 2000.

V- Dự kiến

Nơi liên lạc của CÐLV: Trong những ngày cuối, Ðức Hồng Y sáng lập mong linh mục JM Bùi Phạm Tráng có thể giúp các thành viên CÐLV Âu Châu đảm nhận vai trò địa điểm liên lạc trong lúc chờ đợi có cuộc họp mặt chung của các thành viên: Ngày 04 tháng 10 năm 2002 Lm JM Bùi Phạm Tráng liên lạc với các thành viên CÐLV Âu Châu và nhận lời gợi ý của Ðức cố Hồng Y Thuận.

Ngày 19 tháng 10 năm 2002

Cộng Ðoàn La-Vang tại Ðam mạch sẽ họp mặt chung lần thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2002

Chuẩn bị ngày họp chung toàn Âu Châu mùa Hè năm 2003:

Ban Vận động CÐLV ở Strasbourg đề nghị ngày họp mặt sắp tới sẽ tổ chức vào Augsburg, Ðức trong tuần lễ đầu tháng 08 năm 2003.

-   Ðể chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp mặt nầy, CÐLV đã có địa chỉ liên lạc (sau tháng 02 / 2003)

Jean-Marie BUI-PHAM-TRANG
Rue de la Chapelle, 1
B-4630 Micheroux, Belgium
Tel. 00.32.(0)4.377.59.83

-  Xin các đại diện các nước giúp Ban Tổ Chức bằng cách gửi về Lm Tráng danh sách địa chỉ cac đoàn viên

Liên lạc phối trí với các đoàn viên CÐLV ở Canada, Úc, Á Châu  và Hoa Kỳ

Ban Vận Ðộng sẽ cố gắng hết sức mình để ra một số Bản Tin. Xin các đại diện địa phương chụp ra nhiều bản và phổ biến cho các bạn thành viên CÐLV tại các nơi.

Ban vận động sẽ liên lạc các thành viên để có thể thực hiện chung với nhau một số tài liệu đào tạo: cụ thể cuốn CẦU NGUYỆN, tài liệu của Ðức Hồng Y sáng lập được viết khi Ngài ở tù.

 

Văn Thư Thành Lập Cộng Ðoàn Ðức Mẹ La-Vang

 

Kính thưa quý Hồng Y,

Quý chư tôn đáng kính,

 

Trong ngày lễ Ðức Mẹ Lên Trời và cũng là dịp kỷ niệm hai trăm năm Ðức Mẹ Hiện Ra tại La-Vang, Việt Nam (1798-1998), cùng hiệp thông với vị đại diện của Ðức Thánh Cha là Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, Tổng Giám Mục Hà Nội, và cùng toàn thể Giáo Hội Việt Nam, hôm nay tôi vui mừng và hân hạnh hiến dâng Cộng đồng "Ðức Mẹ La-Vang" cho Mẹ Maria.

Lịch sử Việt Nam cho thấy trong những thử thách của một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh và Giáo Hội bị đàn áp bởi những hạn chế quyền tự do tôn giáo, chúng ta đã luôn hướng về Mẹ La Vang xin mẹ hộ trì trong cuộc chiến đấu để giữ vững Ðức Tin mà tổ tiên đã truyền lại cho chúng ta. Ý thức được nghĩa vụ kiến tạo lại Giáo Hội và Quê Hương mến yêu thôi thúc chúng ta phó thác mình trong cánh tay che chở và cầu bàu của Mẹ. Cuộc sống của chúng ta tập trung vào việc cầu nguyện, gặp gỡ với Chúa qua Thánh Kinh và đồng hành với Ðức Giêsu Kitô luôn hiện diện giữa chúng ta. Lý do của cuộc sống chúng ta đã và luôn là lòng cam kết chia sẻ sứ vụ tông đồ trong việc rao giảng Phúc Âm của Giáo Hội Hoàn Vũ.

Xin Mẹ La Vang hướng dẫn chúng ta trên hành trình muôn vàn chông gai và đau khổ mà chúng ta đang bước đi. Tình yêu vững bền của Mẹ là nguồn suối vui mừng và hy vọng cho tất cả chúng ta trong thời buổi hoạn nạn nầy. Chúng ta tin tưởng vào ơn lành của Mẹ đổ xuống trên Cộng Ðồng chúng ta, mọi thành viên và những kẻ thông hiệp với chúng ta trong việc phục vụ Giáo Hội dưới mọi hình thức hiến tế và tham gia.

Trong ngày trọng đại mà Thiên Chúa đã ban cho nầy, chúng ta hân hoan với nỗi vui mừng và lòng hiếu thảo khi chứng kiến kế hoạch yêu thương của Sự Quan Phòng Thiên Chúa hối thúc chúng ta trở nên chứng tá cho Phúc Âm như Ðức Maria đã từng làm khắp mọi nơi. Ðây là lời mời gọi chúng ta thực thi Sứ Ðiệp của Mẹ La Vang.

Xây dựng Hội thánh

Hãy trở nên "Những viên gạch sống động" của một Hội thánh luôn tin tưởng vào Ðức Kitô và được thúc đẩy bởi ân sủng của Mẹ Maria và thánh cả Phêrô, một Giáo Hội luôn cầu nguyện và tìm kiếm những dấu chỉ của thời đại và ưu tiên phục vụ người nghèo khổ.

Thánh hoá Gia đình

Gia đình là thách đố lớn lao nhất của thời đại chúng ta. Hãy biến gia đình chúng ta trở nên mái ấm của nguyện cầu và tình thương ở đó Mẹ Maria là mẫu mực và là kẻ trung gian.Gia đình chúng ta phải là cái nôi sự sống và tình yêu được nuôi dưỡng, thăng tiến và ấp ủ.

Ðoàn kết Hiệp nhất

Hãy sống chúc ngôn của Ðức Kitô "Xin Cho Họ Nên Một" bằng cách cổ võ công lý, hòa bình và phát triển để xây dựng một xã hội nhân đạo hơn, và bằng cách kiên trì và thành tâm đeo đuổi việc đối thoại giữa các tôn giáo.

Loan báo Tin mừng

Chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh đem Tin Mừng đến cho thế giới. Chúng ta phải cam kết sống  vai trò chứng tá tình yêu của Ðức Kitô, cộng tác với tất cả anh chị em chúng ta để biến đổi xã hội xứng đáng với phẩm giá con người.

Chứng nhân Hy vọng

Chúng ta tuyên xưng với mọi người sứ điệp Hy Vọng của Mẹ La Vang: "Hãy tin tưởng vào Mẹ, hãy chịu đựng thử thách trong hoan hỷ vì Mẹ đã nhậm lời các con. Từ nay ai đến chốn nầy kêu cầu Mẹ sẽ được toại nguyền.

 

Kính thưa quý Hồng Y,

Quý chư tôn đáng kính,

Trong ngày ân phúc và lịch sử nầy chúng tôi mong muốn cam kết trở nên những kẻ loan báo Tin mừng cùng chia sẻ kỳ vọng vào tương lai và ân sủng của Cộng Ðồng " Ðức Mẹ La-vang" nầy, và dấn thân phục vụ Giáo hội mà quý vị đang có trách nhiệm chăn dắt. Xin quý vị chúc lành cho chúng tôi.

 

Ðại lễ mừng kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại La-vang

Ngày 15 và 22 tháng 8 năm 1998

Tại Vương Cung Thánh Ðường của Ðền Thánh Quốc Gia Ðức Mẹ Vô Nhiểm Nguyên Tội

Thủ Ðô Hoa Thịnh Ðốn

Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận

Tổng Giám Mục

Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình


Back to Home Page