Năm Giám Mục Việt nam

sẽ đồng tế Thánh Lễ An Táng

Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Năm Giám Mục Việt nam sẽ đồng tế Thánh Lễ An Táng Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

(Tin Viet Nam - 19/09/2002) - Năm Giám Mục Việt nam sẽ đồng tế Thánh Lễ An Táng Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Thánh Lễ chiều thứ năm, 19 tháng 9/2002, tại Nhà Nguyện Học Viện Thánh Phêrô, Roma,  là Thánh Lễ  của Ba Giáo Phận Việt Nam, Huế, Nha Trang và Sài Gòn, tổ chức, để cầu nguyện cho Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê. Thánh Lễ do Ðức Tổng Giám Mục Sài Gòn chủ tế.

Hiện tại hai Ðức Cha Việt Nam, là Ðức Tổng Giám Mục SàiGòn, và Ðức Cha Phó Nha Trang, đã đến Roma. Ðức Cha Nha Trang, chủ tịch HÐGM Việt Nam, Ðức Cha Phát Diệm và Ðức TGM Huế sẽ đến Roma thứ sáu 20 tháng 9/2002, kịp đồng tế Thánh Lễ An Táng vào lúc 5.30 chiều.

Ngoài Ra, từ Việt nam đến Roma, còn có Linh Mục Huỳnh Công Minh, Tổng Ðại Diện tổng giáo phận Sài Gòn, Hai Cha Sinh và Cha Ngân, Ðại Diện cho Ðức Hồng Y Hà Nội. Vài Chị Nữ Tu Mến Thánh Giá, từ Việt nam, cũng đã có mặt tại Roma.

Ðược Biết, Năm Ðức  Cha Việt nam sẽ đồng tế Thánh Lễ An Táng Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, vào chiều thứ sáu 20 tháng 9/2002, lúc 5,30 chiều theo giờ Roma, tức là lúc 10.30 tối theo giờ Việt nam. Chúng tôi sẽ tường thuật Thánh Lễ an táng nầy, trong chương trình phát thanh sáng thứ bảy 21/09/2002. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 


Back to Home Page