Văn Phòng Phối Kết

Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại

gửi Ai Tín đến Cộng Ðồng Việt Nam Hải Ngoại

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ÐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI

Coordinating Office of the Apostolate for the Vietnamese in the Diaspora

Office Coordinateur de l'Apostolat pour les Vietnamiens de la Diaspora

Via Urbano VIII, 16  -  00120  CITTE DEL VATICANO

Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: CIAM@PCN.NET


 

AI  TÍN

 

 

Trong niềm thương tiếc sâu xa, Văn Phòng Phối Kết Tông Ðồ Mục Vụ Việt Nam Hải Ngoại trân trọng báo tin cho toàn thể Cộng Ðồng Dân Chúa Việt Nam Hải Ngoại:

 

ÐHY Phanxicô Xaviê NGUYỄN VĂN THUẬN

Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình

đã được Chúa gọi về lúc 06 giờ chiều ngày 16 tháng 09 năm 2002, tại Roma.

 

Toàn thể Cộng Ðồng xin thành kính phân ưu với Bà Cụ Cố và gia đình.

 

Xin mọi người cầu nguyện cho Ðức Cố Hồng Y.

Theo ý Ðức Cố Hồng Y, các lễ nghi phải được tổ chức đơn sơ. Ai muốn gửi vòng hoa phúng điếu, xin dùng tiền đó giúp đỡ người nghèo.

 

Chương trình lễ nghi an táng sẽ được thông báo sau.

 

R. I. P.

 


Back to Home Page