Văn Phòng Lễ nghi của ÐTC

thông cáo về Thánh lễ an táng

ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Văn Phòng Lễ nghi của ÐTC thông cáo về Thánh lễ an táng ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận.

Vatican - 18/09/2002 -  Nhật báo L'Osservatore Romano, số ra ngày 18/09/2002, đăng thông cáo của Văn Phòng Lễ nghi của ÐTC về Thánh lễ an táng ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, qua đời lúc 18 giờ thứ hai 16/09/2002. Thông cáo viết:

Thứ sáu 20/09/2002, lúc 17.30, tại Bàn thờ Confessione  (bàn thờ chính) của Ðền thờ Thánh Phêrô, sẽ có lễ an táng ÐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, tước hiệu nhà thờ Santa Maria della Scala, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình.

Thông cáo viết tiếp: Phụng vụ an táng sẽ do ÐTC Gioan Phaolô II chủ tọa. Ngài sẽ giảng trong Thánh lễ và làm phép xác cuối Thánh lễ, và sau đó, Lễ nghi từ biệt.

Thánh lễ sẽ do ÐHY Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh, chủ tế cùng với các Hồng Y hiện diện ở Roma. Thánh lễ an táng các ÐHY - theo truyền thống - luôn luôn có sự tham dự của Ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh.

Ngoài ra, theo tin chúng tôi nhận được:  trong lúc này ÐHY Phanxicô sẽ được an táng tạm thời tại Ðất Thánh Roma, trong nhà nguyện dành cho các Kinh sĩ Ðền thờ Thánh Phêrô (nơi an táng Ðức Ông Vincente Trần ngọc Thụ, qua đời cách đây hơn hai tháng). Sau khi đã làm thủ tục hành chánh xong (cũng cần một thời gian ít tháng hay một năm) thi hài của ÐHY sẽ được chuyển về Nhà thờ Santa Maria della Scala, là nhà thờ tước hiệu hồng y của ngài ở trung tâm Roma.

 


Back to Home Page