Chương trình các lễ nghi án táng

Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận

 

 

VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ÐỒ MỤC VỤ

NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM HẢI NGOẠI

 

THÔNG BÁO

 

 

Chương trình các Lễ nghi An táng

và các Thánh lễ cầu cho

Ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình

 

 

 

Ngày 16-9-2002

- 19.00 : Sau khi tắt thở: Mặc y phục hồng y và phụng vụ cho Ðức Cố Hồng Y

- 20.30 : Kính viếng xác và cầu nguyện.

 

Ngày 17-9-2002

- 9.00 : Chuyển xuống phòng quàn xác, quan khách kính viếng và cầu nguyện.

- 17.00 : Nghi lễ nhập quan, do Văn Phòng Nghi Lễ phụng vụ của Ðức Thánh Cha cử hành: Kinh nguyện; Xác nhận cái chết, đọc tiểu sử Ðức Cố Hồng Y; ký tên vào bản tiểu sử, bỏ bản tiểu sử vào trong ống, niêm phong và bỏ vào quan tài. Ðóng quan tài.

- 17. 30 giờ : Di chuyển quan tài tới Pontificio Collegio San Pietro apostolo, Viale Mura Aurelie 4, 00152 Roma: Ban giam đốc, các linh mục sinh viên và các Nữ tu của Collegio đón tiếp tại cửa nhà thờ, rước vào nhà thờ, Kinh nguyện cầu cho Ðức Cố Hồng Y.

 

Ngày 18-9-2002

- 7.00 : Thánh lễ đồng tế của Ban giám đốc, sinh viên và nhân viên Pontificio Collegio San Pietro cử hành cho Ðức cố Hồng Y, do một cựu sinh viên của trường chủ tế và chia sẻ chứng từ của Ðức cố Hồng Y.

- 9.00 : Thánh lễ do Liên Tu sĩ Rôma cử hành cầu cho Ðức Cố Hồng Y.

- 16.30 : Thánh lễ do Gia đình ruột thịt và Gia đình thiêng liêng của Ðức cố Hồng Y cử hành cầu cho Ngài.

 

Ngày 19-9-2002

- 9.00 : Thánh lễ do Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình cử hành cầu nguyện cho Ðức Cố Hồng Y Chủ tịch.

- 16.30 : Thánh lễ do đại diện các Giáo phận Nha Trang, Thành Phố Saigon và Huế cử hành cầu cho Ðức Cố Hồng Y.

 

Ngày 20-9-2002

- 9.00 : Thánh lễ do Văn Phòng Phối kết Tông đồ Mục vụ Người Công Giáo Việt Nam Hải ngoại cử hành để cầu nguyện cho Ðức Cố Hồng Y.

 

Thánh Lễ An Táng

tại Ðền Thờ Thánh Phêrô (17 giờ 30 Ngày 20-9-2002)

 

16g00 : Rước Linh Cửu xuống Ðền Thờ Thánh Phêrô.

17g30 : Thánh Lễ An Táng do Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ sự.

19g30 : Rước Linh Cửu trở lại Pontificio Collegio San Pietro.

Chú ý: Xin mọi người có mặt tại Ðền Thờ Thánh Phêrô, trước ít nhất là một giờ. Không cần vé vào Ðền Thờ.

 

Ngày 21.09.2002

08g00 : Thánh Lễ cầu nguyện cho Ðức Cố Hồng Y (tại Pontificio Collegio San Pietro).

09g00 : Di chuyển Linh Cửu ra Nghĩa địa Thành Phố Roma Campo Verano, an táng tạm thời tại Phần mộ dành cho các Kinh Sĩ Ðền Thờ Thánh Phêrô chờ ngày được chôn cất vĩhh viễn tại Nhà Thờ Ðức Mẹ "Madonna della Scala", Nhà Thờ hiệu tòa của Ðức Cố Hồng Y.

Chú ý: tại nghĩa địa Campo Verano, mỗi tháng vào ngày 26, lúc 16g00, có thánh lễ do Kinh Sĩ Ðoàn cử hành cầu cho các vị được chôn cất tại đây.

 

 

R.I.P.

 

Roma, 17-9-2002

Ðức Ông Ðinh Ðức Ðạo

 


Back to Home Page