Các cha dòng Phanxicô yêu cầu

giới truyền thông hãy ở lại Bethlehem

như là những nhân chứng

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các cha dòng Phanxicô yêu cầu giới truyền thông hãy ở lại Bethlehem như là những nhân chứng.

Vatican (AFP 3/04/2002). Các tu sĩ dòng Phanxicô hôm thứ tư (3/04/2002) kêu gọi các ký giả hãy ở lại Bethlehem để giúp bảo đảm cho việc an toàn của những tay súng Palestine đang ở tại đền thờ Chúa sinh ra, và  đang bị bao vây bởi quân đội Israel.

Cha David Jaeger nói cho thông tấn xã Fides của bộ truyền giáo rằng, sự hiện diện của các ký giả "biểu hiện một sự bảo đảm tối thiểu, hoặc ít nhất khả năng báo tin nhanh chóng nhất cho mọi người,  trong trường hợp hoàn cảnh trở nên tồi tệ."

Sáu ký giả, năm người Ý và một người Armenia, đang  bị bao vây bên trong tu viện của dòng Phanxicô tại Bethlehem kể từ khi quân đội Israel tuyên bố thành phố do người Palestine cai quản  là "khu vực quân sự",  khi họ đổ quân đến thành phố hôm thứ ba (2/04/2002). Cha Jaeger nói, "Ðừng bỏ rơi chúng tôi trong thời điểm nghiêm trọng và nguy hiểm nầy." Ngài nói thêm rằng,  ngài yêu cầu sự nhân đạo từ những nhà chuyên môn như các phóng viên.

 


Back to Home Page