Một giám mục tố giác sự bất công

đối với những người Công giáo Romania

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một giám mục tố giác sự bất công đối với những người Công giáo Romania.

Canton, Ohio (CWNews 1/04/2002) -  Một vị giám mục Hoa kỳ của giáo hội Công giáo Romania vừa đưa ra một phản đối mạnh mẽ công khai về "những thất bại kinh tởm của tòa án trong việc xét xử đang xảy ra tại Romania."

Ðức cha John Botean, lãnh đạo tinh thần của những người Công giáo theo nghi lễ Byzantine đang sống tại Hoa kỳ, đưa ra tuyên bố để phản đối việc thất baị của giáo hội chính thống giáo trong việc trao trả lại những tài sản của giáo hội Công giáo,  đã bị tịch thu truớc đây bởi chính quyền cọng sản.

Các cuộc bàn thảo về việc tịch thu tài sản giáo hội tại Romania,  đã được giao cho ủy ban hổn hợp, bao gồm các đại diện của Chính thống giáo và Công gíao. Tuy nhiên ủy ban này đã chủ tâm không đưa ra một kết quả rõ ràng, việc này đã khiến cho hàng giáo phẩm Công giáo Romania phải lập lại những phản đối của họ. Lời tuyên bố của ÐC Botean là cố gắng để đưa những bằng chứng cho những người Công giáo bên ngoài Romania ý thức được vấn đề.

ÐC Botean nói rằng đầu tiên ngài ủng hộ hoàn toàn  ủy ban phối hợp, được thành lập với sự hậu thuẫn của ÐTC Gioan Phaolô II và thượng phụ chính thống giáo Romania Ðức Teoctist. Tuy nhiên, ngài nói rằng, những kết quả nhỏ nhoi của việc đối thoại cho thấy một sự cần thiết hơn  phải làm sao để có thể đạt đến những kết quả.

ÐC Botean phàn nàn rằng, chính quyền Romania đã phối họp với cấu trúc của Chính thống giáo,  để cản trở bất cứ những sự chuyển giao tài sản lại cho giáo hội Công Giáo. Ngài nói rằng, "tình trạng băng giá của các cuộc đối thoại liên tôn," cùng với "sự mập mờ của tòa án" tại Romania, "chứng tỏ rằng không có bác ái cũng như công bằng tại đó."

Vị giám mục người Romania cho rằng, "ủy ban đối thoại hiện đang bị xử dụng như dụng cự của sự che dấu,  để bênh vực cho thời  cai trị của  chế độ cộng sản trước đây,  vừa giới thiệu sự tiêu thụ của Tây phương,  nhưng trong thực tế cấu trúc và hệ thống pháp lý của quốc gia đang bị thao tác,  để dành đặc quyền của một nhóm người và quên đi những nhóm khác."

 


Back to Home Page