Hơn 5 ngàn Nữ tu Dòng Kín tại Nước Ý

cầu nguyện trong suốt Mùa Chay

cho Giáo Hội bị bách hại tại Trung Quốc

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hơn 5 ngàn Nữ tu Dòng Kín tại Nước Ý cầu nguyện trong suốt Mùa Chay cho Giáo hội bị bách hại tại Trung Quốc.

Trong suốt Mùa Chay, hãng thông tấn quốc tế Fides huy động hơn  600 Tu viện Dòng Kín tại Nước Ý, gồm trên 5 ngàn Nữ tu chiêm niệm, cầu nguyện đêm ngày cho các Giám mục, Linh mục và Giáo hội Công Giáo tại Trung Quốc đang bị bách hại. Danh sách các vị giám mục, linh mục được hãng tin Fides kê khai và gửi tới các Tu viện Dòng Kín, gồm 33 vị bị tù và 20 vị khác không biết rõ tên. Việc cầu nguyện này được giải thích như cử chỉ của Thánh Nữ Veronica, an ủi và lau mặt đẫm mồ hôi, máu của Chúa Giêsu, lúc Ngài vác Thánh giá leo lên Ðồi Calvario, để chịu đóng đanh, vì yêu thương nhân loại tội lỗi.

Từ thứ tư Lễ Tro đến nay, trong bốn tuần, Trụ sở Hãng thông tấn Fides đã nhận được hơn 200 bức thư trả lời của các Tu viện Kín. Trong các bức thư này, có những điểm chung sau đây:

- Thứ nhất: Tất cả các Tu viện đều cảm ơn sáng kiến của Hãng thông tấn,  vì đã được dịp tham dự vào chiến dịch  cầu nguyện  cho một lý do tốt lành như vậy; việc cầu nguyện giúp các Nữ Tu  tái khám phá mình là tiếng nói của mọi tạo vật, hướng về trời, cầu nguyện cho anh chị em đang phải đau khổ.

- Thứ hai: Các Tu viện đều hiểu biết sâu xa tình trạng của cuộc bách hại Giáo hội Trung Quốc đang trải qua.

- Thứ ba: Về kiểu cách tổ chức việc cầu nguyện - Theo truyền thống của Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu (Nữ tu Dòng Kín Carmel ở Lisieux) vị Thánh nổi tiếng trên cả thế giới, mỗi Nữ tu chiêm niệm chọn một vị trong sách đã nhận được, hằng ngày cầu nguyện  và dâng hy sinh cho vị đó trong suốt Mùa Chay. Tại một số Tu viện, danh sách các vị bị giam tù được đặt bên cạnh bàn thờ với một cây nến cháy sáng, để nhắc nhở mọi người nhớ đến. Như vậy không những các Nữ Tu, nhưng cả những ai đến viếng thăm Tu viện, cũng hợp ý với Tu viện cầu nguyện cho Giáo hội bị bách hại tại Trung Quốc. Phần lớn các Tu viện trong Ngày thứ tư Lễ Tro, đã giữ yên lặng hoàn toàn và ăn chay cầu nguyện cho các vị bị bách hại vì đức tin. Sự yên lặng chỉ bị gián đoạn lúc đọc danh sách các vị bị giam tù mà thôi. Hằng ngày, giờ đọc Kinh Chiều, giờ cử hành Thánh lễ và Ngắm Ðàng Thánh giá, cả Tu viện cầu nguyện cho mỗi một vị trong các vị được ghi trong danh sách.

- Thứ bốn: Các Nữ tu hiến dâng chính bản thân cho Chúa, để cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc được tự do. Có một số Nữ tu của một Tu viện kia, hầu hết già nua, đau yếu, đã tình nguyện dâng các đau khổ và bệnh tật  để cầu nguyện cho các vị bị giam tù. Giáo hội thầm lặng tại Trung Quốc nhận được viện trợ  tài chánh từ các nguời công giáo Hoa kỳ, nhưng không quà tặng nào trong trắng và có giá trị như việc hiến dâng chính bản thân của các Nữ tu Dòng Kín này, để cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc.

- Thứ năm: Không những cầu nguyện cho các vị bị bách hại,  mà đồng thời còn cầu cho cả các người bách hại nữa: các người gác tù, những kẻ canh giữ các trại tập trung, các vị cầm quyền tại Trung Quốc... để tất  cả thay đổi tâm hồn, trả tự do cho Giáo hội và Dân tộc Trung Quốc. Có nhiều người Công Giáo không bao giờ nghĩ đến việc cầu nguyện cho các người bách hại Giáo hội. Thay vì chỉ trích, thù ghét,  chúng ta hãy cầu nguyện như Chúa dạy: "Các con hãy cầu nguyện cho cả những người bách hại các con". Chỉ có tình yêu thương của Chúa chinh phục được tâm hồn con người mà thôi.

- Thứ sáu: Vào tháng 2/2002, Tổng Thống Hoa kỳ, ông George W. Bush, trong chuyến viếng thăm Trung Quốc, đã yêu cầu Chủ tịch Jiang Zemin trả tự do cho các Giám mục và Linh mục đang bị giam. Chủ tịch đáp lại bằng luận điệu của người công sản như sau: Họ bị  giam không phải vì tôn giáo, nhưng vì vi phạm luật lệ Nhà Nước.

- Thứ bẩy: Tất cả các Nữ tu chiêm niệm cầu xin Chúa  sao cho "Cuộc chiến thắng của Chúa Giêsu trên sự chết trong Ngày Phục sinh"  bao trùm Trung quốc. Vì thế, tất cả các Tu viện hứa sẽ tiếp tục cầu nguyện cả sau Mùa Chay nữa.

Linh Mục giám đốc Hãng thông tấn Fides tuyên bố:  Ðầu Mùa Chay,  chúng tôi hy vọng rằng sẽ có một hai vị giám mục hay linh mục được trả tự do. Nhưng theo nguồn tin nhận được, thì Nhà Cầm quyền Trung Quốc trong những tháng này đang thi hành một đường lối chính trị cứng rắn hơn đối với Giáo hội Công Giáo và các tôn  giáo khác: linh mục miền Jiangxi bị bắt giam; các tín hữu Kitô tại Bắc kinh bị đuổi khỏi nhà để chiếm đất xây cất cơ sở cho Thế giới vận hội năm 2008; tín hữu Phật giáo bị giam tù. Có một số Tu viện Kín tại Ý viết cho chúng tôi rằng: "Sự phát triển và thịnh vượng của Giáo hội bắt nguồn từ cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu và của Nhiệm Thể của Ngài". Ðúng như vậy. Sự  phong phú của việc tử đạo được minh chứng bằng những sự kiện cụ thể này: Giáo hội tại Trung Quốc, trong 50 năm vừa qua (dưới chế độ cộng sản) dù bị bách hại liên tiếp, đã tăng gấp bốn lần. Số người Công Giáo từ 3 triệu nay lên  tới 12 triệu. Hằng năm có hàng ngàn người lớn thuộc đủ mọi thành phần xã hội: nông dân, sinh viên, các nhà chuyên nghiệp, các nhà kinh doanh,... lãnh Bí tích Rửa tội. Tại Bắc kinh mà thôi, dịp lễ Phục sinh năm 2002, sẽ có khoảng 200 người được rửa tội. Trong năm 2001 tại Thủ đô Bắc Kinh, đã có 800 người được rửa tội.

Một sự lạ khác nữa là tại Trung Quốc hiện nay,  số Tu viện Kín đang gia tăng, dù phải hiện diện trong âm thầm ẩn khuất, để cầu nguyện cho Trung Quốc và cho thế giới.

 


Back to Home Page