Chuẩn bị công bố sắc lệnh nhìn nhận

Những Phép Lạ và những nhân đức anh hùng

của Mẹ Teresa

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chuẩn bị công bố sắc lệnh nhìn nhận Những Phép Lạ và những nhân đức anh hùng của Mẹ Teresa.

Vatican (Zenit 24/09/2002) - Các vị Hồng Y và Giám mục thành viên  của Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận những nhân đức anh hùng của mẹ Teresa; đây là một bước tiến chính yếu cho việc phong chân phước của Mẹ Teresa.

Các vị hồng y và giám mục sẽ gặp nhau một lần nữa vào ngày 1/10/2002,  để  quyết định về phép lạ do mẹ Teresa can thiệp,  trong việc chữa lành  một người phụ nữ khỏi chứng bệnh ung thư.

Theo nguồn tin của bộ phong thánh, ÐTC Gioan Phaolô II có  thể tham dự cuộc họp vào ngày 1/10/2002 và sẽ công bố sắc lệnh nhìn nhận những nhân đức anh hùng cũng những những phép lạ của mẹ Teresa.

Mẹ Teresa sinh tại Kopje, thủ đô của Macedonia, vào năm 1910, và trở nên nổi tiếng vì những công việc của mẹ dành cho người nghèo tại Calcuta, Ấn độ.

Mẹ Teresa có thể sẽ được phong chân phước vào năm 2003. Ðây là tiến trình phong chân phước nhanh nhất trong lịch sử hiện  đại của giáo hội. Tiến trình nầy  đã được  bắt đầu  cấp giáo phận, ngày 26 tháng 7 năm 1999,  chỉ mới hai năm sau khi mẹ qua đời.

Thông thường một tiến trình như thế chỉ được bắt đầu 5 năm sau khi  đương sự  qua đời;  tuy nhiên, trong trường hợp của Mệ Têrêsa,  ÐTC Gioan Phaolô II  đã đặc biệt phê chuẩn khỏi áp dụng khoản luật nầy.

 


Back to Home Page