Bản tuyên ngôn chung

của các đại diện tôn giáo

tham dự cuộc gặp gỡ lịch sử tại Assisi

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC gửi thư riêng của ngài và Bản tuyên ngôn chung của các đại diện tôn giáo tham dự cuộc gặp gỡ lịch sử tại Assisi cho 60 vị lãnh đạo quốc gia.

Ngày 24 tháng 2 năm 2002, sau đúng một tháng của Ngày cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi (24/01/2002), ÐTC gửi một bức thư riêng và Bản Tuyên ngôn chung về các dấn thân của đại diện các tôn giáo cho 60 vị Lãnh đạo của 60 quốc gia. Bản Tuyên ngôn chung này được gọi là "Thập giới" (vì gồm 10 cam đoan) của cuộc gặp gỡ lịch sử tại Assisi và chỉ được  gửi tới 60 vị lãnh đạo quốc gia có đại diện tham dự Ngày cầu nguyện tại Assisi ngày 24 tháng Giêng năm 2002. Trong bức thư  Ðức Gioan Phaolô II quả quyết rằng:  các vị tham dự cuộc gặp gỡ tại Assisi trong lúc này hơn lúc nào hết được linh động bởi một xác tín chung này: nhân loại phải lựa chọn giữa "tình yêu thương và sự thù ghét, vì chỉ tình yêu thương biết xây dựng và sự thù ghét chỉ phá hủy mà thôi". Và đây là tổng hợp của sứ điệp các vị lãnh đạo tôn giáo họp nhau tại Assisi muốn gửi cho thế giới. Và trong những ngày này, Ðức Gioan Phaolô II đã muốn gửi riêng cho 60 vị lãnh đạo quốc gia đã cử đại diện đến Assisi, Thành phố của Thánh Phanxicô.

Trong bài thời sự nầy, chúng tôi xin thuật lại bức thư của của ÐTC và cùng với bức thư, bản dịch nguyên văn Bản Tuyên ngôn chung của các đại diện tôn giáo, cũng gọi là "Thập giới của Assisi".

Bức thư của ÐTC được ký ngày 24 tháng 2 năm 2002, đúng một tháng sau cuộc gặp gỡ lịch sử tại Asissi (24/01/2002), nhưng được công bố ngày 05 tháng 3 năm 2002. Thập giới là một bản văn hoàn toàn  phù hợp trong lúc này, nếu chúng ta nhìn vào những biến cố thê thảm xẩy ra hằng ngày tại Thánh địa giữa Do thái và Palestine từ hơn một năm nay và càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Tình trạng nguy ngập này đã thúc đẩy ÐTC, trong giờ đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật 3/03/2002, lên tiếng một lần nữa "yêu cầu đình chiến tức khắc và hãy lắng nghe tiếng nói của lý trí".

Cùng với bức thư, ÐTC gửi theo cả bản được gọi là "Thập giới của Assisi". Ngài ước mong rằng: "10 dốc quyết của Bản tuyên ngôn chung này có thể hướng dẫn các hoạt động chính trị và xã hội" của mỗi chính phủ. Dĩ nhiên Bản Thập giới này là thành quả của "ước muốn thành thực" của những con  người nam nữ,  được hướng dẫn bởi tín ngưỡng tôn giáo sâu xa của mình,  "cùng nhau hoạt động cho sự hòa thuận, cho việc tìm kiếm chung về một tiến bộ thực sự và về hòa bình của cả gia đình nhân loại".

ÐTC giải thích thêm rằng: Trong Bản tuyên ngôn chung tại Assisi rất dễ  dàng khám phá ra ước muốn thành thực của các đại diện tôn giáo, nhất là khi các vị xác nhận rằng: "bạo lực và khủng bố trái nghịch hẳn với tinh thần tôn giáo chân chính". Và vì thế các vị gia tăng nỗ lực trong "việc cổ võ nền văn hóa về đối thoại và tha thứ cho nhau những lầm lỗi trong quá khứ, dấn thân chiến đấu chống lại cảnh cùng cực và loại ra ngoài lề xã hội,  dấn thân không thụ động trước bạo lực và sự dữ, dấn thân khuyến khích mọi sáng kiến nhằm cổ võ tình hữu nghị và liên đới  giữa các dân tộc".

Ðức Gioan Phaolô II viết: "Tôi đã công nhận rằng các vị tham dự cuộc gặp gỡ, trong lúc này hơn lúc nào hết, được linh hoạt bởi một xác tín chung này: nhân loại phải lựa chọn trong hai sự: tình yêu thương và sự thù ghét". Rồi ÐTC  thêm ngay:  "10 điểm của Thập giới có giá trị như một sự lựa chọn rõ ràng, bởi vì mọi người tham dự xác tín rằng: nếu sự thù ghét phá hủy, tiêu diệt, thì trái lại tình yêu thương biết xây dựng".

Vì thế, trong phần cuối bức thư gửi cho 60 vị lãnh đạo quốc gia,  ÐTC ước mong rằng: "sự dấn thân và tinh thần của Assisi dẫn đưa mọi người thiện chí đến việc tìm kiếm chân lý, công bình, tự do và tình yêu thương, để mọi người được hưởng các quyền bất khả vi phạm của mình  và để mỗi một dân tộc được hưởng hòa bình". Rồi ÐTC kết thúc như sau: "Trong dấn thân này người ta sẽ thấy Giáo hội công giáo luôn luôn đứng hàng đầu, để việc đối thoại thành thực,  việc tha thứ cho nhau và việc hòa thuận với nhau... mở ra một con đường mới cho mọi người trong ngàn năm thứ ba này".

Những dấn thân và ước mong trên đây, Chúa nhật 3/03/2002, trong giờ đọc Kinh Truyền Tin, Ðức Gioan Phaolô II đã nhắc lại cho các vị trách nhiệm về đợt sóng mới của đổ máu, chết chóc tại Thánh địa. ÐTC nói: "Tôi đau đớn sâu xa về những tin mới nhất nhận được từ Giêrusalem".  "Bạo lực, chết chóc và trả đũa... chỉ có thể thúc đẩy nhiều hơn nữa người dân Do thái cũng như người Palestine  đi đến chỗ thất vọng và thù ghét. Cần phải đình chiến tức khắc và cùng với tinh thần nhân đạo và tôn trọng luật lệ quốc tế, làm cho tiếng súng yên đi và làm cho tiếng nói của lý trí được nghe theo".

 

Sau đây là bản dịch nguyên văn Bản Tuyên Ngôn Chung Assisi, cũng gọi là "Thập giới của Assisi".

1 - Chúng tôi cam đoan tuyên xưng xác tín cương quyết của chúng tôi là bạo lực và khủng bố trái nghịch hẳn với tinh thần tôn giáo đích thực và, trong lúc lên án mọi việc xử dụng bạo lực và chiến tranh nhân danh Thiên Chúa hoặc nhân danh tôn giáo, chúng tôi cam đoan làm tất cả những gì có thể để loại trừ tận gốc rễ các căn cớ của khủng bố.

2 - Chúng tôi cam đoan giáo dục con người biết tôn kính và tôn trọng nhau, để có thể đạt tới một cuộc chung sống hòa bình và liên đới giữa các thành viên của các chủng tộc, văn hóa và tôn giáo khác nhau.

3 - Chúng tôi cam đoan cổ võ nền văn hóa của đối thoại, để phát triển sự hiểu biết và tín nhiệm nhau giữa cá nhân và các dân tộc, bởi vì đây là những điều kiện của một nền hòa bình chân chính.

4 - Chúng tôi cam đoan bênh vực quyền của mỗi người  có một cuộc đời xứng đáng, phù hợp với căn cước văn hóa của mình và xây dựng cách hoàn toàn tự do một gia đình, thực sự là gia đình riêng của mình.

5 - Chúng tôi cam đoan đối thoại cách thành thực và nhẫn nại, không phải bằng việc coi những gì chia rẽ chúng tôi như một bức tường không thể vượt qua được, nhưng trái lại bằng việc nhận biết rằng việc đối chiếu với những khác biệt của người khác có thể trở nên cơ hội của một việc hiểu biết nhau hơn.

6 - Chúng tôi cam đoan tha thứ cho nhau về những sai lầm và những thành kiến của quá khứ và của hiện tại và chúng tôi nâng đỡ nhau trong nỗ lực chung để thắng tính ích kỷ và lạm dụng, thù ghét  và bạo lực và để học biết từ quá khứ là hòa bình mà không có công bằng,  thì không phải là hòa bình đích thực.

7 - Chúng tôi cam đoan đứng về phía những người đau khổ do  cảnh cùng cực và bị loại ra ngoài lề xã hội, bằng cách trở nên tiếng nói của những người không có tiếng nói và bằng việc hoạt động cách cụ thể, để vượt qua những tình trạng như vậy, bởi vì chúng tôi xác tín rằng: không ai có thể sống hạnh phúc do tự mình được.

8 - Chúng tôi cam đoan nhìn nhận như tiếng kêu của chính chúng tôi, tiếng kêu  của tất cả những ai không cam chịu bạo lực và sự dữ, và chúng tôi muốn góp phần với  tất cả sức mạnh của chúng tôi để đem đến cho nhân loại thời nay một hy vọng thực sự về công lý và hòa bình.

9 - Chúng tôi cam đoan khuyến khích mọi sáng kiến nhằm cỗ võ tình hữu nghị giữa các dân tộc, bởi vì chúng tôi xác tín rằng, nếu thiếu sự hòa hợp vững chắc giữa các dân tộc, thì phát triển kỹ thuật liều đưa thế giới đến những nguy hiểm mỗi ngày mỗi thêm về tàn phá và chết chóc.

10 - Chúng tôi cam đoan yêu cầu các vị trách nhiệm các quốc gia làm mọi cố gắng có thể, để, trên bình diện quốc gia và quốc tế, xây dựng và củng cố một thế giới của tình liên đới và của hòa bình dựa trên công lý.

 


Back to Home Page