Tình hình hiện tại của Giáo phận Roma

giáo phận của ÐTC, giám mục Roma

và Chủ chăn Giáo hội hoàn cầu

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tình hình hiện tại của Giáo phận Roma, giáo phận của ÐTC, giám mục Roma và Chủ chăn Giáo hội hoàn cầu.

Roma - 15.2.2002 - Thứ năm 14/02/2002, trong Phòng khánh tiết Clementina của Phủ Giáo Hoàng, ÐTC tiếp chung các cha sở Roma và nhiều Giáo sĩ của Giáo phận, nhân dịp Mùa Chay.

Nhân buổi tiếp kiến chung này, chúng ta thử nhìn vào tình hình hiện tại của Giáo phận Roma.

Giáo phận Roma, tuy là Giáo phận của Vị Kế nghiệp Thánh Phêrô, nhưng không phải là Giáo phận lớn hơn cả về diện tích cũng như về con số tín hữu. Giáo phận Roma gồm 881 cây số vuông, với khoảng 2 triệu 700 ngàn dân cư  (gần 3 triệu) được chia thành 331 giáo xứ, trong số này ÐTC đã viếng thăm được 300 giáo xứ. Chúa nhật 17/02/2002, Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay, ngài sẽ viếng thăm giáo xú thứ 301 và trong tương lai sẽ tiếp tục viếng thăm các giáo xứ còn lại.

Giáo phận Roma còn được chia thành năm khu vực mục vụ: Trung, Bắc, Nam, Ðông, Tây. Mỗi khu vực được trao cho một vị giám mục phụ tá. Ngoài 5 khu vực mục vụ này, còn có các hạt, mỗi hạt gồm một số giáo xứ, do linh mục quản hạt hướng dẫn.

Tổng số Linh mục của Giáo phận hiện nay là 1,561  linh mục triều và 5,878  linh mục thuộc các dòng tu. Tại Roma có trụ sở Tổng quyền của nhiều Dòng Tu và nhiều linh mục đến học tại đây hoặc làm việc tại các Trụ sở của Dòng. Một số tãi các giáo xứ được trao cho các Dòng tu.

Trong năm 2000, có 30 thầy sáu được phong chức linh mục. Chủng sinh đại chủng viện Roma hiện nay là 195 thầy. Năm 1978, lúc Ðức Gioan Phaolô II được bầu làm Giáo Hoàng chỉ có khoảng 70 thầy. Trong hơn 20 năm số đại chủng sinh gia tăng gần ba lần. Dù bận nhiều công việc, hằng năm ÐTC vẫn đến viếng thăm, cử hành thánh lễ, giảng khuyên, cầu nguyện và ở lại dùng bữa tối tại Chủng viện Roma với Ban Giáo sư và các chủng sinh. Ngài gọi chủng viện là  "con ngươi" trong mắt của Giám mục. Trong cuộc gặp gỡ các cha sở Roma vừa qua, ÐTC ước mong các Giám mục coi chủng viện là con ngươi trong mắt  mình. Tương lai giáo phận ở tại việc cổ võ ơn kêu gọi và đào  tạo các linh mục tại chủng viện.

Một lực lượng rất đáng kể của Giáo phận Roma: Các Nữ tu khoảng 25 ngàn. Thầy sáu vĩnh viễn: 61 thầy  và 706 nhà thờ khác nhau, không kể các nhà thờ giáo xứ.

Hoạt động của ÐTC trong giáo phận - Ngoài việc viếng thăm 300 trong số 331 giáo xứ,  ÐTC đã viếng thăm các bệnh viện: 39 lần - nhà giam: ba lần - Các chủng viện: 75 lần - Các đại học: 39 lần - Phủ Tổng thống: ba lần - Tòa Thị sảnh Roma: một lần;  và Tòa Giám mục Roma: 4 lần. Cũng nên nhắc lại rằng: ÐTC là Giám mục Roma, nhưng ngài ở trong Ðền Vatican, không ở tại Trụ sở của Giáo phận kế bên Ðền thờ Thánh Gioan in Laterano.

 


Back to Home Page