Tòa Giáo  chủ Moscowa hủy bỏ

chuyến viếng thăm của ÐHY Walter Kasper

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Giáo  chủ Moscowa  hủy bỏ chuyến viếng thăm của ÐHY Walter Kasper.

Moscowa - 14.2.2002 - Nhật báo công giáo Ý số ra ngày 14/02/2002 loan tin: Tòa Giáo chủ chính thống Nga quyết định hủy bỏ chuyến viếng thăm của ÐHY Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về cổ võ sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Chuyến viếng thăm đã được ấn định vào cuối tháng hai năm 2002.

Lý do của việc hủy bỏ này đã được nói rõ trong bức thư gửi thẳng cho ÐHY chủ tịch: "Ðây là một phản ứng đối với quyết định của Vatican về việc biến đổi các Giáo hạt giám quản tông tòa thành những giáo phận chính thức".

Bản văn của bức thư gửi cho ÐHY Kasper do Tòa Giáo chủ soạn thảo, nhưng do Ðức TGM Kirill, phụ trách Phân bộ ngoại giao của Tòa Giáo chủ, viết lại và ký tên. Ðức TGM Kirill viết như sau: "Trong hoàn cảnh hiện tại, chuyến viếng thăm của Ngài không thể thực hiện được nữa, vào ngày giờ đã được thỏa thuận trước đây". Ðức Kirill viết thêm: "Ðây là một phản ứng hợp lý đối với những bước tiến đơn phương của Vatican, nhằm tạo nên một cơ cấu được tập trung của Giáo hội công giáo tại Nga, dù đã có sự chống đối của Giáo hội chính thống".

Phát ngôn viên của Tòa Giáo chủ, Igor Vyzhanov, tuyên bố với Hãng thông tấn Ansa của Ý rằng: Giáo hội chính thống không chờ đợi thư phúc đáp và trong lúc này chuyến viếng thăm được hủy bỏ.

Ngay sau lúc bốn Giáo hạt quản trị Tông Tòa được cất nhắc lên bậc Giáo  phận chính tòa, Tòa Giáo chủ Chính Thống Moscowa đã lập tức phản ứng gay gắt và coi quyết định của Tòa Thánh "không phải thân hữu gì cả" bằng việc nhấn mạnh rằng: Quyết định này chỉ làm xa đi một cuộc gặp gỡ trong lai giữa Ðức Gioan Phaolô II và Ðức Giáo chủ chính thống Alexis đệ nhị.

 


Back to Home Page