Thái tử Charle của Anh quốc

xúc tiến sáng kiến liên tôn

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thái tử Charle của Anh quốc xúc tiến sáng kiến liên tôn.

Birmingham, Anh quốc (Zenit 29/04/2002) - Thái tử Charles của Anh quốc đã xúc tiến một sáng kiến liên tôn kêu gọi tất cả các tôn giáo hãy đoàn kết trong "niềm tin toàn vẹn"   trong chính cuộc sống.

Thái tử Charles nói trước cử tọa gồm 20 nhà lãnh đạo các tôn giáo tại trung tâm triển lãm quốc gia rằng, "trải qua nhiều năm, chúng ta đã từng thấy, trên bình diện quốc tế, quốc gia, cũng như  địa phương, có quá nhiều thí dụ của việc không dung thứ , đối với những người khác." Ông nói rằng, "dung thứ là từ ngữ dễ nói, nhưng lại rất khó để hành động, trong cuộc sống của chúng ta. Và còn thêm một sự bi thảm nữa rằng, trong khi nhiều niềm tin khác nhau có nhiều điểm tương đồng .. các thành viên lại thường quá chia rẽ."

Ông kêu gọi các niềm tin hãy tự nguyện dành thời gian cho chương trình hai năm. Một chương trình, mà ông giải thích rằng, "về một chàng thành niên Hồi giáo cắt cỏ cho một bà cụ Ấn giáo, hoặc một ca đoàn của nhà thờ Công giáo hoặc giáo xứ Anh giáo hát, để vui chơi với một câu lạc bộ của các bô lão Do thái giáo."

Các vị lãnh đạo tôn giáo hoan nghênh chương trình. Ðức Cha McDonald, chủ tịch ủy ban đối thoại với  các niềm tin khác và ủy ban liên lạc giữa Công giáo và Do thái giáo, của hội đồng giám mục Anh quốc và xứ Wales nói, "những mối liên lạc giữa các niềm tin là điểm quan trọng thiết yếu cho thiên niên kỷ này."

Trưởng các tư tế Do thái giáo, Rabbi Jonathon Sacks nói, "nếu đây không phải là thuốc giải độc đối với chủ nghĩa hoài nghi yếm thế, thì là cái gì? Một hành động tốt để đạt đến tình bạn hữu có thể cứu được một mạng sống."

Nhà lãnh đạo hồi giáo Zaki Badawi nói, "đây là cuộc họp của niềm tin. Tuy nhiên xã hội của chúng ta đang đau khổ, do bởi chủ nghĩa trần thế độc hại, và từ đó, chủ nghĩa kỳ thị và chia rẽ xảy ra."


Back to Home Page