Các Hội đồng giám mục

trong liên hiệp Âu châu

chuẩn bị cống hiến tích cực

cho  hiến chương Âu châu

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Hội đồng giám mục  trong liên hiệp Âu châu chuẩn bị cống hiến  tích cực cho  hiến chương Âu châu.

Rome (Zenit 29/04/2002) - Cuộc họp các giám mục Âu châu tái xác nhận chủ ý của họ muốn cống hiến sự đóng góp của các Kitô hữu, cho tiến trình của việc hội nhập Âu châu.

Các giám mục nói trong một thông báo được đưa ra hôm thứ Hai (29/04/2002) trong  buổi kết thúc hội nghị rằng, Âu châu không thể chỉ tập trung trên hệ thống tiền tệ và khinh thị "linh hồn" của nó.

Các giám mục lưu ý rằng, Tuyên ngôn Laeken, ----một tuyên ngôn đã làm nẩy sinh hội nghị Âu châu, một diễn đàn cho các cuộc bàn thảo chính trị và dân sự về tương lai của liên hiệp Âu châu,---- đã không đưa ra một ám chỉ nào về vai trò của tôn giáo." Tuy nhiên, thông báo của các giám mục nói rằng "các giáo hội và các niềm tin tôn giáo hiện diện tại Âu châu, không có ý định bỏ qua nhu cầu cấp bách để đóng góp phần trách nhiệm đối với tương lai của lục địa."

Trong bài diễn văn tại cuộc họp, ÐTGM Faustino Sainz Munoz, sứ  thần tòa thánh tại cộng đồng Âu châu, tiết lộ rằng: Ủy ban của các hội đồng giám mục  trong Liên Hiệp Âu châu đã thành lập một nhóm mà mục đích là để trình bày những đề nghị cho hiến chương Âu châu.

Nhóm này được lãnh đạo bởi Ðức Cha Attilio Nicora, phó chủ tịch của Liên hội đồng giám mục Âu châu.  Trong khi đó, đức sứ thần tòa thánh tuyên bố rằng, vào tháng sáu năm 2002, nhóm nghiên cứu sẽ xuất bản "tập tài liệu đầu tiên về việc đóng góp xây dựng và tích cực  về một kiểu mẫu xã hội  cho Âu châu và những giá trị, mà theo các Kitô hữu, phải được Cộng Ðồng Âu Châu nhìn nhận và đưa vào hành động. "

ÐTGM Sainz Munioz nói thêm rằng, cố gắng này nhắm vào việc "cải tiến hoàn cảnh hiện tại, một hoàn cảnh bị giới hạn trong việc tôn trọng địa vị,  mà các giáo hội và các  cộng đoàn niềm tin khác,  có được  trong các quốc gia thành viên."

Ðức Cha nói đến tính cách quan trọng về  hội nghị giới trẻ Âu châu, được sắp xếp từ ngày 9 - 12/07/2002. Ngài nói, tham dự cuộc họp này sẽ có 210 người trẻ, tuổi từ 18 đến 25, bao gồm 6 đại diện của mỗi quốc gia, những người này được đề nghị bởi các văn phòng chính phủ và quốc hội quốc gia. Họ sẽ "được kêu gọi để tham dự cách năng động  vào trong cuộc bàn thảo đang diễn  ra về tương lai của Âu châu."

Trong bối cảnh này, ÐTGM Sainz Munos mời gọi giới trẻ Công giáo hãy tham dự với tư cách là "nhóm và cá nhân" trong những sáng kiến mở rộng cho họ, tại các lãnh vực cộng tác của hội nghị Âu châu, để "làm cho mọi người biết về những suy nghĩ và ước muốn của giới trẻ công giáo."


Back to Home Page