ÐTC Gioan Phaolô II nói

khó nghèo và khiết tịnh

đặc biệt quan trọng đối với sứ vụ linh mục

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nói, khó nghèo và khiết tịnh đặc biệt quan trọng đối với sứ vụ linh mục.

Vatican (Zenit 22/04/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II nói, sự xác tín của linh mục đối với sự khiết tịnh và nghèo khó tin mừng là một quan trọng thiết yếu đối với ơn gọi linh mục ngày nay.

Khi ÐTC tiếp kiến các Giám mục Nigeria vào cuối chuyến viếng thăm mộ thánh Phêrô và Phaolô  tại Tòa thánh, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc nhở cho  các ngài rằng, "xác tín đối với việc biến đổi liên tục nơi cá nhân, là một yếu tố quan trọng của đời sống linh mục và sứ vụ." Dựa theo bối cảnh đặc biệt tại Châu phi, ÐTC nói, "chức linh mục không bao giờ được xem như là một phương tiện,  để cải tiến đời sống  hoặc để đạt lấy sự ưu tiên trong xã hội. Các linh mục và các ứng viên linh mục thường sống trong bối cảnh  có phương tiện vật chất và giáo dục cao hơn, đối với gia đình của họ và những người đồng tuổi của họ; vì thế, thật rất dễ  sa vào cám dỗ  cho rằng mình  giỏi hơn những người khác." ÐTC ghi chú, "khi điều này xảy ra, ý tưởng phục vụ của linh mục và sự tự hiến, có thể bị phai nhạt,  và linh mục có thể  dễ cảm thấy không thỏa mãn và chán nãn." Ngài nói tiếp, "vì lý do này, cuộc sống của các chư huynh và của các linh mục chư huynh, phải phản ảnh sự nghèo khó tin mừng đích thực và tách ra khỏi những sự việc  trần thế và thái độ  thế  tục. Giá trị của khiết tịnh như là món qùa hoàn hảo của mình đối với Thiên chúa và giáo hội, phaỉ cẩn thận bảo quản." ÐTC điểm ra rằng, thái độ "có thể gây tai tiếng phải cẩn thận tránh xa, và chính các chư huynh phải tận tâm điều tra những cáo buộc về bất cứ những thái độ như thế, hãy dùng những bước tiến cụ thể, để sửa đổi nó, bất cứ lúc nào, khi thấy nó xuất hiện."

ÐTC  giải thích, "ở đây cũng vậy, việc huấn luyện chủng viện rất là quan trọng, những quan niệm và thực tập được  áp dụng cho các linh mục tương lai là cần thiết cho sự thành công sứ mệnh của Giáo hội." ÐTC cũng cho các giám mục Nigeria một sự  hướng dẫn đặc biệt: "tinh thần canh tân và trưởng thành của các linh mục của các chư huynh, phải là một trong những ưu tiên hàng đầu của các chư huynh,  như những người cha đích thật chăm sóc cho cộng đoàn giáo phận mình."


Back to Home Page