Các linh mục dòng Phanxcô tại Zimbabwe

từ chối kết quả bầu cử tại đây

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các linh mục dòng Phanxcô tại Zimbabwe từ chối kết quả bầu cử tại đây.

Harare, Zimbabwe (19/04/2002) - Thông tấn xã Công giáo Phi châu CISA tường trình rằng, các tu sĩ dòng Phanxicô đang làm việc tại Zimbabwe nói, cuộc bầu cử được tổ chức dạo tháng 3/2002, là một sự lừa dối. Những người Công giáo đã tham gia vào những tổ chức và các cộng đồng quốc tế trong việc phủ nhận kết quả của cuộc bầu cử, một cuộc bầu cử đã giúp ông Robert Mugabe nắm quyền lực,  và cho rằng họ đã bị đe dọa, đánh đập, tra tấn...

Các quan sát viên duy trì rằng, hàng ngàn người đã bị tước đi quyền bầu cử của họ. Các nhóm thanh niên và những người thất nghiệp đã được xử dụng để tạo sự bất ổn trong  cuộc bầu cử, qua bạo động và hiếp dâm. Ðiều được gọi là chính sách cống hiến đất đai đã làm tê liệt nền nông nghiệp của quốc gia, nguyên nhân của nạn đói khát. Chỉ có các thành viên của đảng thân chính phủ mới được trợ giúp thực phẩm. Trong khi đó, tại Geneva hôm thứ sáu (19/04/2002), cơ quan theo dõi nhân quyền cao cấp nhất của Liên hiệp quốc,  đã quyết định tránh thảo luận về nghị quyết nhằm lên án việc lạm dụng tại Zimbabwe. Cuộc bàn thảo về chủ đề này đã bị ngăn chận, sau khi Nigeria giới thiệu nghị quyết chống lại điều được gọi là "không hành động" tại ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc.

Khoảng 26 quốc gia đang phát triển, được hậu thuẫn của Nga, đã bỏ phiếu ngăn chận cuộc thảo luận về nghị quyết do liên hiệp Âu châu khởi xướng.


Back to Home Page