Quyển sách của hội đồng giám mục Hòa lan

nhắm để giúp các cuộc tranh cãi

về việc trợ tử trên toàn thế giới

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Quyển sách của hội đồng giám mục Hòa lan nhắm để giúp các cuộc tranh cãi về việc trợ tử trên toàn thế giới.

Utrecht, Hòa lan (Zenit 18/04/2002) - Hội đồng giám mục Hòa lan đã cho phát hành quyển sách nội dung chứa đựng tất  cả những tài liệu về việc trợ tử từ năm 1983 đến 2001.

Tài liệu là một  đóng góp có giá trị cho cuộc tranh luận  về trợ tử tại Hòa lan. Bản văn tiếng Anh được dịch sang từ nguyên bản tiếng Hòa lan, sẽ được gởi đến cho hơn 800 nơi, bao gồm các hội đồng giám mục, các vị Hồng y và các phân khoa thần học trên toàn thế giới.

Việc phát hành nầy là đề  đáp trả cho nhiều  yêu cầu, đặc biệt từ những quốc gia ngoại quốc, để có thể tạo cơ hội cho nhiều người biết được giáo huấn của giáo hội trong tiến trình dẫn đến bộ luật mới về trợ tử tại  Hòa Lan.

Quyển sách có tựa đề "trợ tử và phẩm giá con người," dài 166 trang. Ðức Cha Eijik, đại diện của hội đồng giám mục về đạo đức Y học,  viết trong lời tựa rằng: "Sự cống hiến của các giám mục đối với cuộc bàn thảo  về Trợ tử, thực sự, đã trở nên, một phong trào chống lại chiều hướng nhằm hợp thức hóa việc trợ tử. Nhiều người đã không hài lòng về việc này."

Trong phần giơí thiệu, ÐHY Adrianus Simonis, chủ tịch hội đồng giám mục diễn tả hi vọng rằng việc chuyển dịch tài liệu sang tiếng Anh,  sẽ hữu ích "cho những ai trong những quốc gia khác, muốn  tìm biết về  sự  hình thành  các ý kiến và được  hiểu rõ hơn về  vấn đề trợ tử."

 


Back to Home Page