Giám mục phụ tá của RIO de Janeiro

được chỉ định làm tổng thư ký

hội đồng tòa thánh về Gia đình

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giám mục phụ tá của RIO de Janeiro được chỉ định làm tổng thư ký hội đồng tòa thánh về Gia đình.

Vatican (Zenit 16/04/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II đã chỉ định Ðức giám mục phụ tá Karl josef Romer của giáo phận Rio de Janeiro làm tổng thư ký Hội đồng tòa thánh về gia đình.

Năm 1997, Ðức Cha Romer là chủ tịch của ủy ban tổ chức cuộc họp thế giới lần thứ hai của ÐTC với các gia đình, một cuộc họp đã qui tụ nhiều triệu người. Ðức Cha Romer, 69 tuổi, sinh tại Benken, Thụy sĩ, và đã đến tổng giáo phận  Saõ  Salvadore da Bahia vào năm 1965, với tư cách là một nhà truyền giáo.

Ngài được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá của giáo phận Rio de Janeiro vào tháng 10, 1975. Hiện nay, ngài là chủ tịch của tờ báo Communio, một tờ báo văn hóa quốc tế. Ðức Cha Romer là thành viên của Ủy ban Giám mục Brazil về Giáo lý. Nay, ngài được gọi về Vatican làm tổng thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Gia Ðình,  thay thế Ðức Cha  Francisco Gil Hellin, vừa mới được bổ nhiệm làm tổng giám mục  Burgo, Tây ban Nha, hôm 28/03/2002.

Hội đồng tòa thánh về gia đình, do ÐHY Alfonso Lipez Trujilo làm chủ tịch, được thành lập bởi ÐTC Gioan Phaolô II vào năm 1981 để cổ võ  việc chăm sóc mục vụ và tông đồ trong gia đình.

 


Back to Home Page