Huấn Ðức của ÐTC

trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng

Chúa Nhật III Phục Sinh, 14/04/2002

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng Chúa Nhật III Phục Sinh, ngày 14 tháng 4/2002.

Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật III Phục Sinh, ngày 14 tháng 4/2002, ÐTC đã chủ tế Thánh Lễ được cử hành ngoài trời, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, và phong chân phước cho sáu Ðầy Tớ Chúa. Trong số sáu Vị Tân Chân Phước nầy, có Vị Nữ Tân Chân Phước đầu tiên của Nicaragua, và vị nử Tân Chân Phước đầu tiên của Argentina. Như thế, từ khi lên kế vị Thánh Phêrô tại Roma, đến nay, ÐTC đã phong 1,288 vị Chân Phước (tức bậc Á Thánh) và 456 vị Hiển Thánh. Hiện diện trong thánh lễ phong Chân Phước sáng Chúa Nhật 14/04/2002, một cách đặc biệt có Tổng thống của Nicaragua, Ông Enrique Bolados, và  tổng thống của Costa Rica, ông Miguel Angel Rodriguez.

Giảng trong thánh lễ, sau bài Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh, kể lại biến cố Chúa Giêsu hiện ra cho hai môn đệ trên đường về làng Êmau, ÐTC đã áp dụng ý nghĩa của đoạn Tin Mừng nầy vào trong cuộc đời của sáu vị Tân Chân Phước. Ngài nói:

"Kinh nghiệm Phục Sinh của Êmau luôn được lập lại trong Giáo Hội. Chúng ta có thể chiêm ngắm một mẫu gương đáng phục trong cuộc sống của những vị mà hôm nay tôi vui mừng nâng lên danh dự bàn thờ:....... Như những môn đệ trên đường về Êmau, những vị Tân Chân Phước nầy đã biết nhìn nhận sự hiện diện sống động của Chúa trong Giáo Hội, và khi chiến thắng những khó khăn và sự  lo sợ, các ngài đã trở thành những chứng nhân hăng say và can đảm cho Chúa trước mặt thế gian."

Sau những lời trên, nói chung cho sáu Vị tân chân phước, ÐTC nhắc đến mẫu gương sống Ðức Tin của từng vị, rồi kết luận bằng những lời như sau:

"Lạy Chúa, xin chỉ cho con biết đường lối Chúa". Chúng ta hãy dùng lời đáp ca nầy làm lời cầu nguyện của chính mình. Chúng ta cần Ðấng Cứu Thế  phục sinh chỉ đường, càn ngài đồng hành với chúng ta và hướng dẫn chúng ta đến sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Cha trên trời. Lạy Chúa, xin hãy chỉ cho con biết đường lối Chúa! Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa mới có thể chỉ cho chúng con biết con đường đích thực của sự sống, con đường duy nhất dẫn chúng con đến mục tiêu, như đã xảy ra cho các vị Tân Chân Phước, được chiếu sáng trong vinh quang trên Trời."

Và tiếp liền sau Thánh Lễ, ÐTC nói vài lời huấn đức và xướng kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng với cộng đồng tín hữu hiện diện. ÐTC kêu gọi cầu nguyện cho sự thành công của những cố gắng nhằm thực hiện Hòa Bình tại Thánh Ðịa. Ngài nói như sau:

"Vào lúc cuối buổi cử hành phụng vụ long trọng nầy, đôi mắt chúng ta hướng về Mẹ Maria rất thánh, Ðấng mà chúng ta khẩn cầu trong mùa phục sinh nầy, bằng lời kinh "Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng". Lòng sùng kính đối với Ðức Mữ Ðồng trinh, là phần không thể tách rời ra khỏi đời sống kitô, như được thể hiện rõ ràng nơi những vị tân chân phước.

Với lòng tin tưởng, chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, vừa phó thác cho Mẹ một cách đặc biệt tất cả những ai đang đau khổ tại Thánh Ðịa;  từ  Thánh Ðịa vang đến Cha những lời kêu cứu từ mọi phía.

Với tất cả mọi người, cha bảo đảm tình liên đới thiêng liêng và nhân bản của Cha, vừa đồng thời Cha mời gọi tất cả hãy cầu nguyện, ngõ hầu những cố gắng đang được thực hiện, để thiết lập lại sự tôn trọng đối với con người và của cải, cũng như để cỗ võ sự mau đến một nền hòa bình công bằng và vững bền, (cha xin mọi người hãy cầu nguyện ngỏ hầu những cố gắng nầy) được thành công."

Cuối cùng, ÐTC  nhắc thêm rằng: chúa nhật 14 tháng 4/2002, còn là  Ngày của Ðại Học Công Giáo Thánh Tâm. Ngài cầu chúc  mọi sự tốt lành cho cơ chế  quan trọng nầy, ngõ hầu, nhờ  hòa hợp đức tin và băn hóa, Ðại Học Thánh Tâm  có thể  cung cấp một việc phục vụ quý giá cho toàn thể xã hội.

Hơn nữa, ÐTC còn nhắc Chúa Nhật  14 tháng 4/2002,  là Ngày Hiến Dâng và Thay Thế các Cơ phận; ÐTC cầu chúc sao cho tình liên đới của nhiều người mang đến niềm hy vọng cho nhiều bệnh nhân đang chờ được thay cơ phận.

 


Back to Home Page